نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که ارتباط بین شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری با اتاق ایران می‌تواند به تبدیل علم به ثروت بینجامد، از آمادگی این اتاق برای تقویت روابط خود با پارک‌های علم و فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و بازدید از سایت مستقر در این مجموعه از اعلام آمادگی اتاق ایران برای تقویت روابط خود با پارک‌های علم و فناوری خبر داد.

وی با بیان این که بخش خصوصی کشور در تله غفلت از تغییر روندهای اقتصادی افتاده‌اند و راهی برای برون‌رفت از آن نیافته‌اند، خاطر نشان کرد: به طور حتم توجه بیشتر به خلاقیت‌ها و روندهای اقتصادی می‌تواند در حل این مساله موثر باشد.

سلطانی، رویکرد اتاق در دوره هشتم را تحول و سرعت بخشیدن به حرکت‌های توسعه‌ای در اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: این روزها سرمایه گذاری بر روند اقتصادی و توجه به اقدامات ابتکاری می‌تواند با بالا کشیدن شرکت‌ها در سطح جهانی منجر شود. حضور امروز اتاق ایران در پارک علم و فناوری آغازی است برای سوق دادن شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی به این سمت که از دانش روز، کسب ثروت کنند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که ارتباط علم و صنعت نباید در سطح ارتباط صرف با بخش علمی دانشگاه باقی بماند، یادآور شد: در زنجیره تولید دانش و تبدیل آن به ثروت پارک‌های علم و فناوری به عنوان حلقه واسط عمل می‌کنند. پس نمی‌توان جایگاه آن را نادیده گرفت.

سلطانی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در این پارک‌ها ورود پیدا می‌کنند، نیازمند جذب سرمایه گذار هستند که برای موفقیت در این بخش باید معرفی شوند. اتاق ایران می‌تواند محل مناسبی برای معرفی این فرصت‌ها به سرمایه‌گذاران باشد.

وی از آمادگی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی و شناسایی زمینه‌های همکاری بین این دو مجموعه خبر داد.

در این جلسه همچنین دکتر محمدجعفر صدیق، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ضمن ارائه گزارش در مورد سیاست‌ها، فعالیت‌ها و عملکرد پارک و با توضیح درباره الگوی پیشنهادی پارک دانشگاهی و برنامه‌های اجرایی آن، خاطرنشان کرد: حرکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به سمت ایجاد الگوی پارک دانشگاهی حرکت است که منجر به تحول دانشگاه به دانشگاه کارآفرین خواهد شد.