در نشستی با عنوان نظام و سیاست ارزی مناسب توسعه صنعتی ایران در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران توصیه‌های ارزی خود را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، «از آنجایی که در دوره های بلندمدت عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم موجب بروز شوک‌های ارزی جدید می شود، بهتر است به صورت تدریجی در هر دوره نرخ ارز با نرخ تورم تعدیل شود.» این جمله مهمترین توصیه مطرح شده در نشست «نظام و سیاست ارزی مناسب توسعه صنعتی ایران» است. در این نشست عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران توصیه‌های ارزی خود را مطرح کردند که این توصیه‌های منتشر شده توسط روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی را در جدول می‌توانید مشاهده کنید.