بر اساس آمارهای ورود و خروج تانکرها که از منابع تجاری به دست آمده، شرکت اسار اویل هند، اصلی ترین مشتری هندی نفت ایران، در ماه ژوئن ۱۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل از ایران نفت خریده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس آمارهای ورود و خروج تانکرها که از منابع تجاری به دست آمده، شرکت اسار اویل هند، اصلی ترین مشتری هندی نفت ایران، در ماه ژوئن ۱۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل از ایران نفت خریده است. بر اساس این گزارش، شرکت اسار در ماه گذشته میلادی حدود ۱۷۸ هزار و ۱۰۰ بشکه نفت از ایران وارد کرده که حدودا ۵ درصد کمتر از ماه می است. واردات نفت شرکت اسار اویل از ایران در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ به طور متوسط روزانه ۱۵۴ هزار بشکه بوده، در حالی که این رقم در سال قبل، یعنی زمانی که این شرکت به دلیل فشارهای ناشی از تحریم های غرب ناگزیر به کاهش خرید از تهران شده بود، ۹۹ هزار و ۲۰۰ بشکه در روز بوده است. سهم نفت ایران از کل واردات نفت اسار اویل در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن به حدود ۴۴ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در بازه زمانی یک سال قبل حدود ۲۹ درصد بوده است.