هفته گذشته همزمان با عقد توافقنامه دو شرکت سایپا و سیتروئن انتقاداتی مبنی‌بر تصاحب بازار ایران توسط خودروسازان فرانسوی مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری موج، هر چند در شرایط کنونی نیز بیش از ۴۰ درصد بازار خودروی کشورمان در تصاحب فرانسوی‌ها است، اما منتقدان با تاکید بر شیوه گذشته همکاری شرکت‌های خودروساز فرانسوی با ایران و همچنین خروج ناگهانی پژو، مشارکت دوباره با تولید‌کنندگان این کشور را به صلاح صنعت خودرو داخل نمی‌دانند.
هر چند عملکرد پژو به‌دنبال پیروی از کشورهای غربی، قابل دفاع نیست؛ اما این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که تحریم‌های اعمالی علیه ایران تنها به خروج پژو از ایران منجر نشد؛ بلکه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی یا شرکت‌هایی که در زمینه‌های مختلف، شرکای ایرانی داشتند را مجبور به کوچ از کشورمان کرد. در این بین هر چند خلأ حضور پژو در ایران باعثخودباوری در صنعت خودرو ایران شد و تولید‌کنندگان خودرو بیش از پیش مسیر خودکفایی را در پیش گرفتند، اما اتفاقی که بین دو برهه حضور فرانسوی‌ها و ترک بازار خودروی کشورمان به وقوع پیوست، فعالیت گسترده چینی‌ها در این خلأ زمانی بود. رشد شرکت‌های چینی به‌واسطه بخش خصوصی و دولتی خودروسازی ایران به قدری چشمگیر بود که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشورمان را نگران کرد حال آنکه برخی پیش‌بینی می‌کردند با رفع تحریم‌ها، فعالیت چینی‌ها نیز محدود شود این در شرایطی است که با در نظر نگرفتن از واردات خودروهای چینی، سهم خودروسازان این کشور هم‌‌اکنون به ۱۳ درصد رسیده است. در این بین هر چند برخی اخبار از کاهش فاصله کیفیتی خودروهای چینی با خودروهای تولیدی توسط خودروسازان صاحب نام در این کشور حکایت دارد، اما آمار کیفیت خودروهای تولیدی که ماهانه توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شود گویای آن است که خودروهای چینی در سطح قابل‌قبول کیفی قرار ندارند. حال این سوال مطرح است که بازگشت فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران نگران‌کننده است یا رشد فعالیت چینی‌ها در بازار خودرو کشور؟