با عاملیت بانک کشاورزی و خرید تضمینی بیش از ده میلیون تن گندم، ایران امسال برای دومین بار، پس از گذشت ١٢ سال، در زمینه تولید گندم خودکفا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، خرید تضمینی گندم با عاملیت این بانک از مرز هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تن گذشت که این میزان خرید، ۵۰۰ هزار تن بیشتر از کل خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۴ خورشیدی است و پیش بینی می شود این رقم از مرز ده میلیون تن خواهد گذشت.
بر اساس این گزارش، تاکنون۶٠ هزار میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان از طریق سامانه جامع بانک کشاورزی به حساب آن ها واریز و با حمایت دولت ظرف روزهای اخیر۵٠٠٠ میلیارد ریال دیگر از طلب تولیدکنندگان تامین و به حساب آن ها واریز شده است. شایان ذکر است بعد از خودکفایی کشور در تامین گندم مورد نیاز در سال ۱۳۸۳، ایران امسال برای دومین بار در زمینه تولید گندم خودکفا می شود.