مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در یک برنامه پنج ساله و در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی، افزایش ۵ برابری تولید روغن زیتون هدف گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد رمضانی ملک رودی گفت: سیاست ما افزایش روغن زیتون است و تا پایان برنامه ششم توسعه برای تولید سالانه ۲۶ هزار تن روغن زیتون برنامه ریزی کرده ایم.
وی افزایش عملکرد تولید در واحد سطح باغ های زیتون را از راهکارهای دستیابی به این هدف دانست و اظهار داشت: متوسط عملکرد باغ های زیتون دو تن در هکتار است که با اصلاح و نوسازی از طریق هرس فنی، تغذیه علمی، تغییر، حذف و جایگزینی ارقام می توانیم ظرف پنج سال آینده به عملکرد تولید پنج تن دانه زیتون در هکتار برسیم. رمضانی ملک رودی، سطح باغ های تجاری زیتون در کشور را ۸۳ هزار هکتار عنوان و تصریح کرد: ۵۰ درصد باغات به مرحله باروری رسیده اند و ظرف پنج سال آینده ۵۰ درصد دیگر هم بارور می شوند. وی با بیان این که از طریق افزایش عملکرد تولید به ۷۰ درصد اهداف پنج ساله دست می یابیم، گفت: برای تحقق کامل اهداف برنامه، توسعه باغ ها به خصوص در اراضی شیبدار را دنبال می کنیم. مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی افزود: اگر ظرفیت منابع آبی داشته باشیم، سالانه بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار هکتار باغ های زیتون توسعه می یابد. وی تشکیل کارگروه های مکانیزاسیون، آموزش و ترویج، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازار و صندوق ملی توسعه زیتون را اقدامی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید روغن زیتون عنوان کرد. رمضانی ملک رودی ادامه داد: از طریق فناوری ها و ماشین های پیشرفته و متناسب با شرایط کشور به خصوص در اراضی شیبدار و با ایجاد تغییراتی در ماشین های موجود توسط صنعتگران داخلی می توان ضریب مکانیزاسیون را در باغ های زیتون افزایش داد. وی در مورد کارگروه آموزش و ترویج نیز اظهار داشت: این کارگروه در زمینه ترویج اصلاح و مدیریت باغ ها به ما کمک کمک خواهد کرد. مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی همپای توسعه باغ ها و افزایش عملکرد این محصول را ضروری خواند و تصریح کرد: مجوزهای لازم برای احداثاین صنایع در مناطق مورد نیاز باید صادر شود. وی هدف از تشکیل کارگروه بازار زیتون را ساماندهی بازار این محصول دانست و اذعان داشت: واردات بی رویه و قاچاق روغن یا کنسرو زیتون، تهدید جدی برای تولیدات داخلی محسوب می شود. رمضانی ملک رودی همچنین مدیریت واردات روغن زیتون را از اهداف تشکیل کارگروه صندوق توسعه زیتون با کمک تشکل ها دانست. وی خاطرنشان کرد: ما در برنامه اقتصاد مقاومتی به دنبال تشکیل کنسرسیوم زیتون برای حضور پایدار برندهای معتبر ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی هستیم.