عراق در فروش نفت به هند از عربستان سعودی پیشی گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، خبرگزاری پی‌تی‌آی هند از دهلی نو گزارش کرد که عراق با پیشی گرفتن از عربستان سعودی در جایگاه تامین‌کننده نخست نفت هند و ایران نیز پس از لغو تحریمها در جایگاه چهارمین تامین کننده بزرگ نفت این کشور آسیایی قرار گرفت. دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند گفت که عراق در دوره آوریل تا ژوئن سال جاری میلادی (٢٠١۶)، ١١ میلیون تن نفت خام به دهلی نو فروخته در حالی که مقدار نفت فروخته شده عربستان سعودی به هند در این مدت ١٠ میلیون تن بوده است. عربستان سعودی در سالهای ٢٠١۴ تا ٢٠١۵ با فروش ٣۵ میلیون تن نفت خام و در سالهای ٢٠١۵ تا ٢٠١۶ با فروش ۴٠ میلیون و ۴٠ هزار تن نفت خام، عرضه کننده نخست به هند بوده است. دهلی نو در دوره آوریل و ژوئن سال جاری، پنج میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کرده که تهران به چهارمین عرضه کننده عمده نفت خام به هند با فاصله اندکی پس از ونزوئلا قرار گرفت که پنج میلیون و ٢٠٠ هزار تن نفت خام به هند صادر کرده است. به گفته پرادهان، ۶۵ درصد از ۵٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تن نفت خام وارداتی هند در سه ماهه نخست سال مالی جاری (٢٠١۶)، از منطقه خاورمیانه وارد شده است. هند حدود ٨٠ درصد نفت خام مصرفی خود را وارد می کند. عراق در دوره ٢٠١۵ - ٢٠١۶ با فروش ٣۶ میلیون و ٨٠٠ هزار تن نفت خام به هند، دومین صادر کننده عمده نفت خام به این کشور و پس از آن، نیجریه با ٢٣ میلیون و ٧٠٠ هزار تن و ونزوئلا با ٢٣ میلیون و ۶٠٠ هزار تن قرار داشته اند. به گفته پرادهان، هند در سال ٢٠١۵- ٢٠١۶ میلادی ۶۴ میلیارد دلار (چهار میلیارد و ١۶٣ میلیون و ۶١٠ هزار روپیه) برای خرید ٢٠٢ میلیون و ٩٠٠ تن نفت خام پرداخت کرده است که نسبت به ١١٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار (شش میلیاد و ٨٧۴ میلیون و ١۶٠ هزار روپیه) که در سال پیش از آن برای خرید ١٨٩ میلیون و ۴٠٠ هزار تن نفت خام پرداخت کرده، کاهش یافته است. سقوط شدید قیمتهای بین المللی نفت به کاهش مبالغ پرداختی دهلی نو برای واردات نفت کمک کرده است. وزیر نفت هند افزود: این کشور در دوره آوریل-ژوئن سال مالی جاری، ١۵ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار ( یک میلیارد و ۵۶ میلیون و ٢۴٠ هزار روپیه) برای واردات ۵٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تن نفت خام پرداخت کرده است. منطقه خاورمیانه در سال مالی ٢٠١۵- ٢٠١۶ میلادی ۵٩,٧٣ درصد کل ٢٠٢ میلیون و ٩٠٠ هزار تن نفت خام وارداتی هند و در سالهای ٢٠١٢- ٢٠١٣ میلادی ۶٢.۴۴ درصد نفت مصرفی آن  را تامین می کرده است.. دهلی نو در کل سال مالی ٢٠١۴- ٢٠١۵ میلادی ١٠٩ میلیون و ٨٨٠ هزار تن یا ۵٨ درصد کل نفت خام مصرفی خود را که بالغ بر ١٨٩ میلیون و ۴۴٠ هزار تن بوده، از خاورمیانه وارد کرده است. وابستگی هند به نفت خاورمیانه در آن سال از ۶١ درصد در سال مالی پیش از آن (٢٠١٣- ٢٠١۴) کاهش یافته است که این منطقه مجموعا ١١۵ میلیون و ٨۶٠ هزار تن نفت هند را تامین می کرد.