در سه ماه نخست سال جاری صنایع کوچک، متوسط و بزرگ استان البرز بیش از ۲۶۸ میلیارد ریال تسهیلات از بانک صنعت و معدن دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، مبلغ یاد شده به ۲۸ طرح صنعتی، شامل ۱۰ طرح بزرگ و ۱۸ طرح کوچک و متوسط پرداخت شده است. مبلغ اعطایی به طرح های بزرگ صنعتی در بهار امسال توسط بانک صنعت و معدن بالغ بر ۱۲۶ میلیارد ریال و میزان پرداخت شده به صنایع کوچک و متوسط ۱۴۲میلیارد ریال بوده است. گفتنی است بانک صنعت و معدن در بهار امسال رقمی بالغ بر ۱۱هزار میلیارد ریال تسهیلات را در استان های مختلف کشور به ۵۳۸ طرح صنعتی، شامل ۱۹۸ طرح بزرگ و ۳۴۰ طرح کوچک و متوسط پرداخت کرده است.