نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ معادل ۹٫۲ درصد است.

به گزارش خبرگزاری موج، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۰ به شرح زیر است:- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۲٫۸‌ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۸ درصد افزایش یافت. - شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸٫۱ درصد افزایش داشته است.