سود سهامداران شرکت شوکوپارس ذغشوکو مربوط به سال مالی منتهی به اسفندماه ١٣٩۴ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت شوکوپارس سود سهام سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩۴از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه دوم مردادماه سالجاری شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه و سهامداران حقوقی با ارائه درخواست کتبی و مدارک مورد نیاز به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند. بر اساس این گزارش پرداخت سود طرح مذکور صرفاً توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن: ۶۶٧٢۶۶٧۵ تماس بگیرند. شایان ذکر است بانک صادرات ایران با ٢۵٧۶شعبه در سراسر کشور، ۴۴٩هزار و٣٠٠دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، بیش از نیم میلیون مشتری اینترنتی و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد. گفتنی است بخش عظیمی از شرکت های فعال در بورس سود سهام قابل پرداخت به سهامداران خود را به دلیل قابلیت و ظرفیت های الکترونیکی مطلوب و متنوع خدمات بانک صادرات ایران از طریق این بانک پرداخت می نمایند​