بانک مرکزی اعلام کرد: استان تهران به لحاظ رشد شاخص اجاره‌ بهای مسکن در بهار امسال در مقایسه با بهار سال قبل با سایر استان‌ها در رتبه ۲۶ قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج،  شاخص بهای مسکن اجاری در استان تهران طی سه ماه اول امسال در مقایسه با بهار پارسال به ۳/ ۹ درصد رسید که در مقایسه با سایر استان‌ها در رتبه ۲۶ به لحاظ رشد شاخص اجاره‌بهای مسکن قرار گرفت. شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری کشور در سه ماه اول سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل – بهار ۹۴ – به میزان ۸/ ۱۰ درصد افزایش یافت.این شاخص که در بهار امسال به ۹/ ۱۸۶ رسید نسبت به فصل زمستان نیز معادل ۵/ ۱ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: کمترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته مربوط به استان کرمانشاه به میزان ۴/ ۳ درصد و بیشترین آن مربوط به استان چهارمحال و بختیاری به میزان ۵/ ۱۹ درصد است.