در حالی که افزایش تولید نفت ایران پس از برجام مربوط به فعال کردن دوباره چاه های تعطیل شده بوده است چشم انداز روشنی برای ایجاد ظرفیت های جدید در تولید نفت این کشور دیده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از پایگاه خبری بیزینس ریکوردر، افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران بعد از لغو تحریم ها همه تحلیلگران و کارشناسان را غافلگیر کرده است. بخش عمده ای از افزایش تولید نفت ایران ناشی از راه اندازی مجدد میادینی بوده که این کشور تعطیل کرده بود. در واقع ایران تنها اقدام به استفاده از ظرفیت تولید ذخیره خود کرده و تولید جدیدی را اضافه نکرده است. به گفته حسین عسکری، استاد تجارت بین الملل و روابط بین الملل دانشگاه جورج واشنگتن، این افزایش تولید نفت ایران «تاثیرگذارترین نمایش بوده که اکثر کارشناسان یک سال قبل آن را پیش بینی نمی کردند.» وی افزود، اما «بخش عمده ای از این افزایش، اگر نگوییم همه آن، ناشی از فعال سازی مجدد چاه های تعطیل شده و افزایش استخراج از چاه های مسدود بوده است.» برای اینکه ایران بتواند تولید خود را به هدف گذاری تعیین شده یعنی ۵ میلیون بشکه در روز برساند، باید سرمایه گذاری بیشتری از کشورهای خارجی جذب کند که این پروسه ای زمان بر برای ایران است. «ما خوش بین نیستیم که ایران بتواند در آینده نزدیک به تولید ۵ میلیون بشکه در روز دست یابد.» متیو بی، تحلیلگر مسائل انرژی در موسسه استراتفور نیز گفت: «ما سرمایه گذاری کافی برای اینکه تولید روزانه نفت ایران بیش از چند صد هزار بشکه افزایش بیابد را شاهد نیستیم.» سال گذشته، سرمایه گذاری خارجی مورد نیازی که باید ایران جذب کند، ۲۸۰ میلیارد دلار برآورد شده بود. عسکری گفت: «سرمایه گذاران خارجی ابتدا نیازمند تضمین هایی هستند مبنی بر اینکه به دلیل سرمایه گذاری در ایران گرفتار تحریم های آمریکا و جریمه مالی دولت آمریکا نخواهند شد... همچنین این خطر وجود دارد که سرمایه گذاران به دلیل حضور در بخش نفتی ایران هدف تحریم های کشورهایی نظیر عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس قرار بگیرند. بر اساس گزارش ها، عربستان قبلا تانکرهای حامل نفت ایران را از ورود به آب های خود منع کرده است.» وی در ادامه گفت: «همچنین در شرایط کنونی بازار که با مازاد عرضه مواجه است، سرمایه گذاران خارجی به دنبال قراردادهای جذاب سهم بری از تولید خواهند بود.»