در پایان معاملات منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۴۵۱۸۸ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به ماه قبل ۴ / ۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، در این ماه تعداد ۱۹۴۵۵ میلیون سهم در ۱ میلیون ۲۳۹ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۵ / ۰ درصد افزایش و ۱ / ۱۲ درصد کاهش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

همچنین ارزش معاملات نرمال به ۴۱۵۱۴ میلیارد ریال رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با ۱۸۷۲۷ میلیون سهم به ترتیب با ۷۵ درصد و ۶ / ۴ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه شدند.

براین اساس تعداد ۳۷۳۲۵۱۹ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۳۷۷۵ میلیارد ریال معامله شد که نسبت به خرداد ماه به ترتیب ۴۸ درصد و ۴۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

این در حالی است که شاخص کل با ۱۸۹۹ واحد افزایش نسبت به ماه قبل معادل ۶۲ / ۲ درصد رشد، به رقم ۷۴۵۱۴ واحد رسید.

شاخص بازار اول با ۱۷۴۴ واحد افزایش به رقم ۵۲۱۱۸ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۱۶۹۹ واحد افزایش به عدد ۱۶۳۰۸۶ واحد رسید و به ترتیب با ۴۶ / ۳ درصد و ۰۵ / ۱ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته مواجه شدند.

طی تیرماه انتشار، چاپ و تکثیر با ۳۵ / ۲۴ درصد، ماشین آلات و دستگاه های برقی با ۷۳ / ۱۹ درصد، دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با ۱۹ درصد، استخراج زغال سنگ با ۳۱ / ۱۶ درصد، ساخت محصولات فلزی با ۰۱ / ۱۳ درصد، استخراج کانه های فلزی با ۰۵ / ۱۲ درصد و ماشین آلات و تجهیزات با ۷۰ / ۱۱ درصد بیشترین تغییر در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.