تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور در راستای حمایت از برنامه‌های کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل وزارت جهاد کشاورزی، این تفاهم نامه به منظور تقویت برنامه‌های کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش کشاورزی به روسا و مدیران موسسه‌ها، سازمان‌‌ها و شرکت‌‌های مادر تخصصی، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها، مدیران کل دفاتر مستقل و صندوق بیمه کشاورزی ابلاغ شده است.

در ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی آمده است که حمایت از طرح ها و برنامه های مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده(۲۵) آیین نامه اجرایی آن، در چارچوب مفاد این تفاهم نامه قابل طرح و پی گیری است.

براساس این ابلاغیه، دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی نیز مرجع هماهنگی و پی‌گیری برنامه ها خواهد بود.

بنا بر این گزارش، در تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تاکید بر تهیه و اجرای طرح های جامع خطرپذیری بخش کشاورزی در هر استان مطابق ماده(۵) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، طرح ها و برنامه‌های در اولویت حمایت اعتباری برای‌ پیش‌بینی، پیشگیری، مقابله، بازتوانی و بازسازی آسیب های ناشی از انواع مخاطرات در بخش کشاورزی از محل منابع اعتباری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) به صورت مشترک در زیر بخش های مختلف مورد توافق قرار گرفته است.

کاهش مخاطرات و مدیریت بحران در بیماری های دام، طیور و آبزیان، آفات و بیماری های گیاهی، جنگل ها و مراتع و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌‌داری، خشکسالی و سرمازدگی در زیربخش های زراعت و باغبانی و کاهش مخاطرات و مدیریت بحران خشکسالی در مناطق عشایری از موضوعات مورد توافق در این تفاهم نامه است.

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور همچنین توافق کرده اند که در اجرای طرح‌‌های ارتقای بهره وری مصرف آب و مقابله با بحران کم آبی در بخش کشاورزی و همچنین توسعه بیمه کشاورزی، همکاری مشترک انجام دهند.