جانشین مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: با راه اندازی سکوی ۱۹A در هفته جاری، و پنج سکوی دیگر پارس جنوبی تا پایان امسال، میزان تولید گاز در این حوزه مشترک انرژی به حدود ۵۴۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، فرخ علیخانی افزود: تا پایان امسال سکوهای B 17 ،B 18 ،B 19 ، ۲۰ و ۲۱ نصب و راه اندازی می شود که با بهره برداری نهایی از آنها، حجم برداشت و تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی با کشور قطر به میزانی فراتر از ۱۰۰ میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به طراحی ۲۴ پروژه گازی در پارس جنوبی برای استخراج گاز در این حوزه مخزنی بیان کرد: تاکنون بخش عمده فازهای پارس جنوبی در مدار تولید قرار گرفته و شماری از طرح های باقیمانده در فرایند تکمیل مراحل توسعه قرار دارند و با راه اندازی نهایی طرح های تعریف شده این میدان، حجم تولید گاز از مجموع پروژه های پارس جنوبی به ۸۲۰ میلیون متر مکعب در روز می رسد. جانشین مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در طرحهای فراساحل اظهار کرد: برای دستیابی به این میزان تولید گاز درنهایت ۴۰ سکو در حوزه مخزنی پارس جنوبی مستقر می شود که تاکنون از این شمار ۲۰ سکوی نصب شده است و پنج سکوی دیگر تاپایان سال جاری دراین حوزه فراساحلی نصب خواهد شد. وی افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده سایر سکوهای فازهای گازی پارس جنوبی درسال آینده و ابتدای سال ۱۳۹۷ نصب می شود. علیخانی ادامه داد: هم اکنون ۱۰ سکو در شرکت صدرا بوشهر و دو سکو در یارد شرکت ایزوایکو در بندرعباس درست ساخت است و سفارش گذاری ساخت سه سکوی دیگر نیز در سال جاری انجام خواهد شد.