علت اصلی وقوع آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا و رقم دقیق خسارات آن پس از بررسی دقیق اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، منصور حسینی مدیربیمه های مهندسی، مسوولیت و خاص این شرکت طی گفتگویی اعلام کرد: هنوز علت اصلی آتش سوزی و رقم دقیق خسارت آن مشخص نیست و کارشناسان مشغول بررسی علت وقوع سانحه هستند که پس از بررسی های انجام شده طی دو ماه آینده علت حادثه اعلام خواهد شد.

وی افزود: بیمه نامه پتروشیمی بوعلی در قالب کنسرسیوم انرژی صادر شده که هشت شرکت اصلی بیمه عضو آن هستند و ۱۳شرکت بیمه دیگر نیز به صورت غیر مستقیم در این بیمه نامه سهم اتکایی دارند.

حسینی با اشاره به اینکه بیمه دانا هم در این بیمه نامه سهم دارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه علت حادثه و ارقام دقیق خسارات وارده مشخص نیست، پس از بررسی های لازم و کارشناسانه طی دو ماه آینده علت اصلی بروز این حادثه اعلام خواهد شد.

گفتنی است: بیمه نامه پتروشیمی بوعلی در قالب کنسرسیوم انرژی بین هشت شرکت اصلی بیمه از جمله بیمه دانا صادر شده است.