بانک پارسیان طی توافقی با شرکت نفت پارسارگاد، بانک عامل در توزیع سود سهام آن شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بنا بر توافق به عمل آمده میان این بانک و شرکت نفت پاسارگاد که بزرگترین شرکت تولید کننده و صادر کننده قیر در خاورمیانه و ایران می باشد، بانک پارسیان به عنوان بانک عامل در پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲ برگزیده شد. سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت نفت پارسارگاد می توانند با توجه به اطلاعات مندرج در آگهی آن شرکت در خصوص پرداخت سود و زمان بندی تعیین شده از تاریخ ۹۵/۵/۵ تا ۹۶/۲/۳۱  به شعبه های بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه کرده و با ارائه مدارک هویتی و برگه سهام، سود سهام خود را دریافت نمایند.