معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران بر اهمیت مدیریت پروژه‌های صنعت نفت تاکید کرد و گفت: تاخیر در پروژه‌ای میلیاردی به دلیل بی کفایتی پیمانکار تحت هیچ عنوان قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا منوچهری در گردهمایی معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با مجریان پروژه های غرب کارون، پارس جنوبی و نفت خزر، به تشریح اهمیت مبحث مدیریت پروژه و بایدها و نبایدهای آن پرداخت و گفت: هرچه ساختار کاری پیمانکار، منظم تر و پیش بینی شده تر باشد، نقش آفرینی کارفرما کمتر خواهد بود و در مقابل، هرچه پیمانکار عملکرد ضعیف تری داشته باشد و یا نواقصی در مدل قراردادی مشاهده شود، نیاز به دخالت کارفرما بیشتر خواهد شد. منوچهری افزود: امضای قرارداد توسعه بیش از ١٠ فاز پارس جنوبی و تعیین زمان ٣۵ ماه برای به نتیجه رساندن آن، نشان دهنده توانمندی ما نبود، بلکه نماد اجرای کاری غیرکارشناسی بود و نتیجه آن، به ثمر ننشستن برخی فازها بعد از گذشت ۶ سال است. وی با بیان این که بازگو کردن مشکلات و ضعفها بدون شائبه سیاسی و با نگاه ملی و اقتصادی، می تواند به بهبود ساختارها و تصمیم سازیها کمک کند، تصریح کرد: کارفرماها باید از ابزارهای لازم برای مدیریت درست پروژه استفاده کنند و از توانمندیهای پیمانکاران بهره مند شوند. به گفته منوچهری، به رقابت گذاشتن شاخصهای کمی و بعضا کیفی عملکرد به صورت مستمر بین پیمانکاران و استفاده از ابزارهای تشویقی در ازای کار بهینه از جمله این ابزارهاست و در عین حال، وقتی منافع ملی حرف اول را می زند، نباید با پیمانکار تعارف داشت. وی تاکید کرد: تاخیر در پروژه ای میلیاردی به دلیل بی کفایتی پیمانکار به هیچ عنوان قابل قبول نیست. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی با اشاره به این که در ایران تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته است در کمتر از ۶ سال موفق به راه اندازی سکو شود، در حالی که استاندارد بین المللی در این زمینه ١٨ تا ٢۴ ماه است، گفت: باید زمان بهره برداری از پروژه ها را کوتاه کنیم؛ سیستمهای کنترل و مدیریت پروژه را ارتقا دهیم و با استفاده از خدمات مشاوران بین المللی در مسیر تحقق اهداف پروژه ها گام برداریم. نفت و گاز، بهترین گزینه های جذب سرمایه منوچهری با اشاره به ماهیت ریسک پذیر پروژه های نفتی گفت: طبیعت پروژه های نفتی، سرمایه پذیری و ریسک پذیری است و برای جذب سرمایه به کشور، پروژه های نفت و گاز بهترین گزینه است. وی با اشاره به اهمیت انتقال فناوری به صنعت نفت کشور، ادامه داد: مدیریت درست پروژه، بدون شک انتقال فناوری نیز به همراه خواهد داشت. این مقام مسئول گفت: باید باور داشته باشیم می خواهیم از ظرفیتهای داخلی استفاده کنیم و این هدف با شعار به دست نمی آید. منوچهری با بیان این که هیچ کس در دنیا با کتاب و مقاله خواندن به مجری پروژه ای قوی تبدیل نشده است، گفت: باید با کار کردن در کنار شرکتهای بین المللی و تجربه اندوزی در انواع فناوریها، قراردادها، مدلهای کاری و... در مسیر انتقال فناوری و تجارب و دانش روز گام برداریم و سپس خود اجرا را در دست بگیریم. براساس گزارش وزارت نفت، وی توانمندسازی شرکتهای خدمات نفتی ایرانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با استفاده از همین روش، امروز در جایگاهی ایستاده ایم که می توانیم به ظرفیتها و قابلیتهای شرکتهای خدمات نفتی ایرانی ببالیم. منوچهری بر ضرورت ارتقای دانش مدیریت پروژه در ایران تاکید کرد و افزود: نگاه به آینده، درس گرفتن از گذشته، انعطاف پذیری در کار و پرهیز از هرگونه تاخیر و توقف، الزاماتی است که باید بیش از پیش در پروژه ها مدنظر قرار گیرد. وی خطاب به مجریان پروژه های غرب کارون و پارس جنوبی خاطرنشان کرد: حدود ۵٠ میلیارد دلار از پروژه های صنعت نفت، امروز در دست شماست و باید همه تلاش خود را برای نقش آفرینی درست در مسیر بالندگی و سرافرازی ملی از رهگذر به ثمر رساندن این پروژه های اولویت دار که از پروژه های اصلی و اثرگذار در اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می روند، بکار گیرید.