کیفیت خودروی ژاپنی مونتاژی در شرکت بهمن موتور در اردیبهشت امسال کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس جدیدترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، کیفیت خودروی نیو مزدا ۳ مونتاژی در کشور از سطح کیفی چهار ستاره در فروردین امسال به سطح کیفی سه ستاره در اردیبهشت تنزل یافته است.

در میان سواری‌های تولیدی در اردیبهشت امسال کیفیت یک خودرو نیز افزایش یافته و کیفیت باقی خودروهای داخلی ثابت مانده است.

در روش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی(آدیت)، تعیین و اعلام سطح کیفی خودروها با استفاده از مدل درجه‌بندی یک تا پنج ستاره، صورت می‌گیرد. در این مدل یک ستاره، پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره، بالاترین سطح کیفی خودروها را نشان می‌دهد