وزیر بازرگانی پاکستان با اشاره به ادامه مشکل ارتباطات بانکی با ایران گفت از بانک مرکزی و بانک های خصوصی پاکستان خواسته ایم تا مکانیزمی را برای از سرگیری مبادلات بانکی با ایران طراحی کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، از بانک مرکزی و بانک های خصوصی این کشور خواسته تا مکانیزمی را طراحی کنند که از سرگیری مبادلات بانکی بین ایران و پاکستان را امکان پذیر سازد. به رغم لغو تحریم های غرب علیه ایران، مبادلات تجاری بین دو کشور هنوز متاثر از نبود مکانیزمی است که مبادلات بانکی را میسر سازد. خرم دستگیر، وزیر بازرگانی پاکستان در این باره گفت: «ما از بانک مرکزی و بانک های خصوصی پاکستان خواسته ایم تا کنسرسیومی را برای ایجاد یک مکانیزم مبادلات بانکی تشکیل دهند، زیرا تحریم ها در زمینه مبادلات بانکی همچنان پابرجا هستند.» این مقام پاکستانی افزود، وزارت بازرگانی اخیرا نشست ویژه ای را در اسلام آباد تشکیل داده و از نمایندگان بانک مرکزی و بانک های خصوصی که نسبت به وجود مشکل در کانال های بانکی شکایت داشتند، دعوت کرده بود. دستگیر افزود: «بانک های خصوصی به صورت ویژه ابراز نگرانی کرده اند که آنها با چالش هایی در گشایش اعتبارات اسنادی به دلار و حتی به یورو در ایران مواجه هستند.» دستگیر گفت، مکانیزم فوق الذکر به تجار کمک خواهد کرد برای تجارت با تجار ایرانی اعتبار اسنادی خود را گشایش کنند. وی گفت، گام های بسیاری برای ارتقاء سطح مبادلات تجاری دوجانبه با ایران برداشته شده و در این ارتباط یک نقشه راه ۵ ساله برای مبادلات تجاری طراحی شده و اسناد آن در دیدار ماه مارس به هیئت ایرانی داده شده است. وزیر بازرگانی پاکستان همچنین گفت، پیش نویس اولیه پیشنهادی موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان نیز به مقامات ایرانی تسلیم شده تا ضمن ملاحظه نظرات خود را در این باره اعلام نمایند. وی گفت، از آنجایی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، هرگونه توافقی با ایران با مد نظر قرار دادن این موضوع انجام خواهد گرفت. دستگیر گفت، پاکستان به زودی نمایشگاه محصولات ایران را برگزار خواهد کرد که تاریخ آن پس از مشورت با مقامات ایرانی نهایی خواهد شد.