معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۹ هزار تن شکر سفید در بورس عرضه شده که فقط ۲ هزار تن از آن خریداری شده و این یعنی ما مشکلی در زمینه تامین شکر در کشور نداریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عباس کشاورز با بیان اینکه امسال به واردات گندم احتیاجی نیست افزود: در طول بیست سال گذشته محصولات کشاورزی ارزان تر از قیمت وارداتی آن عرضه می شده اما در سال گذشته به دلیل اینکه قیمت های جهانی سقوط کرده تا حدی قیمت وارداتی کالاهای کشاورزی کمتر از قیمت داخلی بوده است. وی اظهار داشت: یک میلیون و پانصد و چهل هزار تن شکر در کشور در سال گذشته تولید شده است و پانصد و هشتاد هزار تن از این محصول وارد کشور شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه وزارت جهاد ۸ محصول اصلی غذایی را در دستور کار خود برای تدوین قرار داده گفت: دانه های روغنی ۱۱ درصد منابع انرژی درمانی داخل کشور است. کشاورز افزود: محصولات بررسی شده در این طرح شامل برنج، روغن، شکر ، جو، گندم ،حبوبات ، پنبه و دانه های روغنی دانست. معاون زراعت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه ها و سیاست ها و برنامه ریزی ها بدون کمک و مشارکت بخش خصوصی قابلیت اجرایی ندارد تصریح کرد: از ورود بخش خصوصی به صنعت تولید دانه های روغنی استقبال می کنیم و هیچگاه به دنبال همرنگ کردن بخش خصوصی نبوده ایم.