دبیر کمیته فقهی سازمان بورس از اساتید و کارشناسان بازار سرمایه دعوت کرد تا پیشنهادهای خود را برای ترویج ابزارهای مالی به کمیته فقهی بورس ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، سید عباس موسویان صبح امروز در همایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی که همزمان با نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد با اشاره به این که خوشبختانه دین اسلام برای همه نیازهای واقعی راهکار ارائه داده است گفت: این موضوع را در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به صورت واقعی می‌توان دید. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: در برخی مواقع درباره‌ ابزارهای مالی نیاز و ابهاماتی به به کمیته فقهی اعلام می‌شود که پس از بررسی‌ دقیق مشخص می شود چند راهکار برای استفاده از این ابزار در بازار مالی ایران وجود دارد. وی همچنین با تاکید بر این که هیچ نیاز واقعی وجود ندارد که در فقه پاسخی برای آن نداشته باشیم اذعان داشت: اساتید و کارشناسان بازار سرمایه باید در این زمینه کمک کنند و پیشنهادهای خود را برای ترویج ابزارهای مالی به کمیته فقهی بورس ارائه دهند. موسویان در ادامه با اشاره به تجربه سه دوره تشکیل جلسات مختلف در کمیته فقهی بورس گفت: این تجربیات نشان می دهد که برای ایرادهای واقعی در بازار سرمایه به بن‌بست نخواهیم خورد و بر این اساس از اساتید درخواست می‌کنیم اگر آگاهی و اطلاعات خوبی دارند که در بازار سرمایه سایر کشورها استفاده می شود و جای آن در بازار ما خالی است، پیشنهاد خود را به کمیته فقهی ارائه دهند. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان این که در این سالها تلاش شده تا با دعوت از افراد صاحبنظر از پیشنهادهای آنان در کمیته فقهی استفاده شود گفت: دستاوردهای این کمیته در یک سال گذشته بسیار زیاد بوده است؛ به عنوان مثال قرارداد آتی سبد سهام و قرارداد اختیار معامله سبد سهام در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای استفاده آن در بازار ایران مطرح شده است. وی افزود: همچنین پیشنهادی از طرف متخصصین مطرح شد که ما سبد مرجعی را داشته باشم که کارکرد شاخص را دارا باشد، اما چون شاخص مالیت ندارد، معامله روی آن مشکل پیدا می‌کند. بر همین اساس و برای حل این مساله، سبدی تعریف شد که مالیت دارد و می‌توان از آن در بازار سرمایه استفاده کرد. موسویان با بیان این که بررسی‌های فقهی نشان می‌دهد که می‌توان روی سهام اوراق مرابحه منتشر کرد اذعان داشت: در جایی که معاملات سنگین است و تحویل کالا اتفاق می‌افتد و هم گاهی تعیین قیمت در آینده صورت می‌گیرد؛ در این مورد ابتدا تصور می شد برای استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران راهکاری پیدا نمی‌شود، اما بعدها توانستیم از دو طریق این بحث را به جای خوبی برسانیم. دبیر کمیته فقهی بورس همچنین در خصوص انتشار اوراق بهادار اسلامی قابل تبدیل به سهام گفت: در دنیا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام منتشر می‌شود و بر این اساس در کمیته فقهی بورس بحث‌هایی شد تا مشخص شود آیا می‌توانیم صکوک و اوراق بهادار اسلامی قابل تبدیل به سهام را منتشر کنیم که با بررسی‌های انجام شده دیدیم این قابلیت وجود دارد. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو هم از دیگر موادی بود که در کمیته فقهی بورس مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد با اوراق سلف موازی می‌توان خودرو را مورد معامله قرار داد. دبیر کمیته فقهی بورس در مورد انتشار اوراق اجازه دولتی هم گفت: دولت نیاز داشت اوراق خزانه منتشر کند و از انتشار این اوراق نیز استقبال خوبی صورت گرفت، اما در کنار آن به اوراق بلندمدت نیز نیاز بود که بر این اساس اوراق اجاره دولتی پیشنهاد شد و راهکارهایی برای انتشار آن به دست آمد و در حال حاضر شاهد هستیم که این اوراق در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.