در رتبه‌بندی ۵۰ فرودگاه خاورمیانه و قاره آفریقا از جوانب اعزام و پذیرش مسافر، بار و نشست و برخاست هواپیماها، فرودگاه امام خمینی(ره) با ۱۶ درصد رشد در سال ۲۰۱۵، رتبه دوم نشست و برخاست هواپیما را کسب کرد.

‌به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)‌، بر اساس اعلام ‌گروه تحلیل‌گران ENAC طی این گزارش عملکرد و جایگاه فرودگاه‌های ایران در ناحیه خاورمیانه و قاره آفریقا در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در رتبه‌بندی فرودگاه‌های خاورمیانه و قاره آفریقا به تفکیک درصد رشد نشست و برخاست پروازها در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با ۱۶ درصد رشد در رتبه دوم، فرودگاه شیراز با ۱۵ درصد رشد در سوم، فرودگاه مشهد با ۶ درصد رشد در یازدهم، فرودگاه‌های کیش٬ اهواز٬ اصفهان با ۳ درصد رشد در رتبه چهاردهم، فرودگاه تبریز با یک درصد رشد در رتبه شانزدهم و فرودگاه مهرآباد با منفی یک درصد رشد در رتبه هجدهم قرار گرفتند. بر اساس رتبه‌بندی فرودگاه‌های خاورمیانه و قاره آفریقا به تفکیک درصد رشد اعزام و پذیرش مسافر در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با ۱۹درصد رشد در رتبه سوم، فرودگاه شیراز با ۱۱ درصد رشد در رتبه هفتم، فرودگاه مشهد با ۵ درصد رشد در رتبه ۱۲، فرودگاه تبریز با ۳ درصد رشد در رتبه ۱۴، فرودگاه‌های کیش و اصفهان با ۱ درصد رشد در رتبه ۱۶، فرودگاه اهواز با رشد صفر در رتبه ۱۷ و فرودگاه مهرآباد با رشد منفی ۲ در رتبه ۱۹ قرار گرفتند. در حوزه اعزام و پذیرش، فرودگاه مهرآباد با اعزام و پذیرش ۱۳ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۶۹۳ مسافر در سال ۲۰۱۵ توانست رتبه ۹ را از میان ۵۰ فرودگاه پرترافیک خاورمیانه و قاره آفریقا کسب کند؛ فرودگاه‌های مشهد با اعزام و پذیرش ۸ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۵۹۸ مسافر و فرودگاه امام خمینی(ره) با اعزام و پذیرش ۷ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۱۲۰ مسافر به ترتیب در رتبه‌های ۱۶ و ۱۸ این جدول قرار گرفتند. همچنین در این آمار فرودگاه‌های مشهد با نشست و برخاست ۵۹ هزار و ۴۵۸ فروند هواپیما در رتبه ۲۶، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با نشست و برخاست ۵۰ هزار و ۴۲۳ فروند هواپیما در رتبه ۲۹ قرار گرفتند؛ فرودگاه‌های شیراز با رتبه ۳۹، کیش با رتبه ۴۲، اهواز با رتبه ۴۳، اصفهان با رتبه ۴۶ و تبریز با رتبه ۴۸ شناخته شدند. فرودگاه‌های دوحه، جده و تونس بالاترین میزان درصد رشد ارسال و پذیرش بار و پست در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص دادند؛ همچنین فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با ۱۶ رصد رشد در رتبه پنجم، فرودگاه شیراز با ۶ در رشد در رتبه دهم، فرودگاه مشهد با ۴ رصد رشد در رتبه دوازدهم، فرودگاه تبریز با یک در صد رشد در رتبه پانزدهم، فرودگاه کیش بدون رشد در رتبه ۱۶، فرودگاه اصفهان با رشد منفی یک درصد در رتبه هفدهم، فرودگاه اهواز با رشد منفی ۲ در رتبه هجدهم و فرودگاه مهرآباد با رشد منفی ۱۰ در رتبه بیست و یکم معرفی شدند. در رتبه‌بندی ۵۰ فرودگاه خاورمیانه و قاره آفریقا به تفکیک ارسال و پذیرش بار و پست در سال ۲۰۱۵، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با ارسال و پذیرش ۱۳۵ هزار و ۱۹۲ تن بار در رتبه پانزدهم، مهرآباد با ارسال و پذیرش ۹۵ هزار و ۱۵۷ تن بار در رتبه نوزدهم، مشهد با ارسال و پذیرش ۸۱ هزار و ۲۸۵ تن بار در رتبه بیست و یکم، کیش با ارسال و پذیرش ۲۸ هزار و ۹۲۲ تن بار در رتبه بیست و هشتم، شیراز با ارسال و پذیرش ۲۷ هزار و ۵۳۷ تن بار در رتبه سی‌ام، اصفهان با ارسال و پذیرش ۲۲ هزار و ۴۱۶ تن بار در رتبه سی و سوم، اهواز با ارسال و پذیرش ۱۹ هزار و ۱۲۸ تن بار در رتبه سی و ششم و تبریز با ارسال و پذیرش ۱۱ هزار و ۷۹۹ تن بار در رتبه سی و هفتم قرار گرفتند.