حسگر اپتیکی گاز هیدروژن برای نخستین بار توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی رنجبر مجری طرح «ساخت و بررسی حسگر اپتیکی گاز هیدروژن» درباره این پروژه اظهار کرد: هدف از انجام این طرح ساخت سنسورهای حساس به گاز هیدروژن است. کاری که این سنسورها انجام می‌دهند تغییر ظاهری در محیطی است که هیدروژن منتشر شده است. رنجبر با بیان اینکه هیدروژن گازی بی‌نگ، بی بو و قابل انفجار است که وقتی منتشر شود مشخصه‌ای ندارد، گفت: انتشار ناخواسته هیدروژن بویژه در مواردی که در مقیاس وسیع از آن استفاده می‌شود، خطرناک است. با استفاده از این نشانگر می‌توان به وجود این گاز پی برد. وی با اشاره به اینکه ناسا از این نوع حسگرها که در صورت وجود هیدروژن تغییر رنگ می‌دهند، استفاده زیادی می‌کند، خاطرنشان کرد: در این حسگر لایه نازکی از اکسید تنگستن روی بستری لایه نشانی می‌شود و با استفاده از لیزر پالس و سولجر این لایه‌ها روی شیشه همراه با کاتالیست قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه در ایران مصرف هیدروژن وسیع نیست، در نظر داریم این حسگر را در رابطه با گازهای پرمصرف همچون گاز شهری توسعه دهیم. عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: البته کاربرد دیگری که این حسگرها می‌توانند داشته باشند، بر روی بسته‌بندی‌های مواد غذایی است؛ زیرا مواد غذایی در صورت فساد گاز هیدروژن تولید می‌کنند. در صورت فاسد شدن مواد غذایی با تولید گاز این حسگرها تغییر رنگ می‌دهند. همچنین در صورت فراگیر شدن استفاده از پیل‌های سوختی در کشور این حسگر کاربرد بسیاری پیدا می‌کند.