مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: ازآغاز خرید تاکنون بیش از ۶۵هزار تن گندم به ارزش ریالی بیش از ۸۲۴ میلیارد ریال در استان سمنان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد باقر منوچهری افزود: این مقدار گندم در قالب حدود ۸۹۴۶ محموله به صورت تضمینی از کشاورزان استان تحویل گرفته شده است. منوچهری با اشاره به موجودی ۸۷۲۷۷ تنی گندم درمراکز ذخیره سازی استان، ظرفیت ذخیره سازی گندم استان را ۲۸۰ هزار تن اعلام کرد. مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان اظهار داشت: تاکنون بابت خرید ۶۵ هزار تن گندم، بیش از ۴۵درصد از وجوه گندم های خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است. وی خاطرنشان کرد: از اوایل خرداد تاکنون از ۳۰ مرکز فعال خرید تضمینی گندم در سطح استان، ۲۳  مرکز در شهرستان های دامغان، شاهرود و میامی همچنان کار خرید گندم را دنبال می کنند. محمد باقر منوچهری یادآور شد: پیش بینی  می شود امسال حدود ۸۵  هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود.