مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت: خرید تضمینی گندم و جو در استان همدان ادامه دارد و تا کنون بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم در این استان به صورت تضمینی خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی استان همدان، رضا عباسی افزود: خرید تضمینی گندم و جو در سطح استان همدان از سوی شبکه تعاون روستایی ادامه دارد. وی تصریح کرد: میزان خرید تضمینی شبکه تعاون روستایی به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است. مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان یادآور شد : تحویل جو با نرخ تضمینی نیز به ۸۰ هزار تن افزایش یافته است.