رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم استانداردهای داخلی ماشین آلات کشاورزی را نزدیک به استانداردهای جهانی کنیم گفت: در دولت قبل ماشین آلات کشاورزی به این نحوی که ما پیگیر هستیم بهبود نیافت و نظارت کافی برای استاندارد سازی ماشین آلات کشاورزی وجود نداشت.

کامبیز عباسی در گفت‌وگوی با فاطمه تفقدی خبرنگار خبرگزاری موج، با بیان اینکه ما در حوزه استانداردسازی ماشین‌های کشاورزی استانداردهای مختلفی داریم افزود: در حوزه نیروهای محرکه مثل تراکتور و کمباین پشتوانه مان براساس استانداردهای بین المللی است برخی استاندارها ملی و بعضی استانداردها بین المللی هستند. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی اظهار کرد: استانداردهای که براساس آن ادوات کشاورزی مثل تراکتورهای داخلی را ارزیابی و تست می‌کنیم OISD کد ۲ نام دارد و براساس این استانداردها چک می‌شوند اما در حوزه ادوات کشاورزی عموما بر اساس استانداردهای داخلی ارزیابی صورت می‌گیرد و ریشه همین استانداردهای داخلی براساس استانداردهای بین المللی هست از طرفی برخی از استانداردهای بین المللی نیاز به تبدیل دارد. عباسی با بیان اینکه همه جای دنیا توجهشان به استانداردهای داخلی و استانداردهای بین المللی است تأکید کرد: بخش مهم در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی بحث کیفیت است، یعنی استمرار ماشین‌های کشاورزی در مزرعه و دیرتر خراب شدن کمباین، تراکتور و ... در مزارع و فعالیت بهتر این ادوات اهمیت دارد. وی با اشاره به اینکه استانداردهای ارگونومی بیشتر با سلامتی انسان، راحتی کاربرانش در ارتباط است اضافه کرد: کشورهای اروپایی دارای استانداردهای ارگونومی‌ فراتر از ایران دارند ولی استانداردهای کاربردی و عملیاتی ماشین‌های کشاورزی‌ آن ها نزدیک به استانداردهای ما است. به گزارش موج؛رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم استانداردهای داخلی ماشین‌آلات کشاورزی را نزدیک به استانداردهای جهانی کنیم و هنوز با استانداردهای جهانی فاصله‌داریم. کامبیز عباسی یادآور شد:استانداردهای ماشین‌آلات کشاورزی ما پایین‌تر از دنیا نیست و ما باید بیشتر روی کیفیت‌ها کارکنیم، چون تمام استاندارهای داخلی و خارجی ریشه در کیفیت دارد. وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در دولت یازدهم در بخش توسعه مکانیزاسیون شده عنوان کرد: در دولت قبل ماشین آلات کشاورزی به این نحوی که ما پیگیر هستیم بهبود نیافت و نظارت کافی برای استاندارد سازی ماشین آلات کشاورزی وجود نداشت. رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی خوب بوده؛ اشخاص خواستار استانداردسازی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی زیاد شده اند، ضمن اینکه اگر اداوات کشاورزی استاندارسازی نشود نمی‌تواند به عرضه کشاورزی وارد شود.