برنامه‌های اولویت‌دار شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۵ از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پروژه بیع متقابل افزایش ظرفیت تولید میدانهای مشترک غرب کارون به میزان ٩٠ هزار بشکه در روز، پروژه بیع متقابل افزایش سطح تولیدگاز در میدان مشترک پارس جنوبی به ۵۶٧ میلیون مترمکعب در روز و پروژه سه هزار و ۴٠٠ میلیارد ریال کمک به طرحهای عام المنفعه در مناطق نفتخیز و گازخیز و مناطق محروم کشور و پروژه اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جدید برای انتقال فناوری با هدف اجرای راهبرد گشودن بازار کشور در حوزه های نفتی و گازی در قبال اخذ دانش فنی عملیاتی و بنیادین از طریق شرکتهای اکتشاف و تولید(E&P) برای بخش بالادست و شرکتهای پیمانکار عمومی(GC) برای بخش پایین دست صنعت نفت و انعقاد ۶ قرارداد مهم نفتی و گازی، پروژه های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران در سال ٩۵ به شمار می رود.

وزیر نفت در حکمی، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به عنوان مجری پروژه های اولویت دار سال ٩۵ این شرکت در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی منصوب کرده است. در نامه وزیر نفت به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پروژه های اولویت دار امسال این شرکت عطف به ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص «اولویتهای اقدامات صنعت نفت در سال ١٣٩۵» ابلاغ و تاکید شده است: «با توجه به ضرورت ارائه عملکرد برنامه های مصوب به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطابق دستورعمل صادرشده، مقتضی است ترتیبی اتخاذ کنید تا خلاصه عملکرد اقدامات مربوطه، هر ٢ هفته یکبار به معاونت برنامه ریزی ارسال شود».

بر پایه این گزارش، پیش از این وزیر نفت همزمان با ابلاغ اولویتهای سال ٩۵ شرکت ملی نفت ایران در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، رکن الدین جوادی مدیرعامل وقت این شرکت را به عنوان مجری پروژه های اولویت دار منصوب کرده بود که با توجه به تغییر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و انتصاب علی کاردر به این سمت، با حکم وزیر نفت، از این پس کاردر به عنوان مجری این پروژه های اولویت دار فعالیت خواهد کرد.