عضو اتاق بازرگانی گفت: صادرات ایران به عراق کاهش یافته است، و اینکه ما عراق را به عنوان یک کشور دوست و همسایه بپذیریم نباید، سبب شود قوانین رقابت را نادیده بگیریم، و کشوری مانند ترکیه بازار آنجا را بگیرد.

محمد حسین برخوردار در گفتگو با علی کاظمی خبرنگار خبرگزاری موج، گفت: صادرات ایران به عراق کاهش یافته است، و اینکه ما عراق را به عنوان یک کشور دوست و همسایه بپذیریم، نباید سبب شود قوانین رقابت را نادیده بگیریم، و کشوری مانند ترکیه بازار آنجا را به دست بگیرد. عضو اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: مدیران ما باید یاد بگیرند که چقدر مشتری مداری مهم است، تا صادرات بیشتری داشته باشند. وی وضعیت صنایع داخلی همچون سیمان، فولاد و لوازم خانگی را نامناسب خواند و بیان داشت: هنگامی که مصرف پایین می آید، این صنایع با رکود مواجه می شوند. رکود جاری مصرف لوازم خانگی را کاهش داده است، و خروج از این رکود چندین سال زمان می برد، اما به شرط اینکه مدیران مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنند و خود نیز با توسعه واحدهای تحقیاتی موجبات افزایش کیفیت تولیدات داخلی را فراهم نمایند. وی عامل دیگر برای خروج صنایع از رکود را تزریق مالی خواند و افزود: باید به مردم آموزش داده شود که خرید کالای داخلی چقدر به اشتغال ما کمک می کند. وی با انتقاد از نمونه سازی خاطر نشان کرد: اگر ما تحقیق و توسعه نداشته باشیم، و فقط نمونه سازی کنیم، این امر به کشور کمک نمی کند و نمی توانیم با کشورهایی نظیر ترکیه و چین رقابت کنیم.