علی نجفی مشکلات بیکاری جوانان و محرومیت مازندران را قابل توجه خواند و گفت: توسعه صادرات و ایجاد اشتغال از طریق تأسیس منطقه آزاد تجاری در مقابله با این مشکلات مؤثر می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه نمایندگان مازندران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، درباره ایجاد این منطقه، متفق‌القول هستند، بنابراین توجه دولت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور به این مهم امری ضروری است.

نجفی مشکلات بیکاری جوانان و محرومیت مازندران را قابل توجه خواند و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال از طریق تأسیس منطقه آزاد تجاری در مقابله با این مشکلات را مؤثر برشمرد.

وی به سوابق مازندران به‌ویژه بابل در تجارت منطقه‌ای اشاره کرد و یادآور شد: اینکه بابل زمانی به شهر بار فروش معروف بوده است، مؤید آن بوده که مازندران در صورت ایجاد بسترها، شرایط و رفع موانع رشد و توسعه، می‌تواند در مسیر شکوفایی بیش از پیش قرار بگیرد.

نجفی به سفر معاون اول رئیس جمهور به استان مازندران اشاره کرد، بیان داشت: در لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اخیراً از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران با اشاره به زمینه‌ها و ظرفیت‌های استان از جمله دریا و مجاورت با کشورهای روسیه و آسیای مرکزی و همچنین نزدیکی به تهران، ایجاد منطقه آزاد تجاری را در زمینه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و تأمین اشتغال و رونق تجارت به‌ویژه با حوزه همسایگان شمالی حائز اهمیت برشمرد.