از روز شنبه ۱۹ تیر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی حداکثر به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات کشاورزی به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۸ درصدی وام بانکی از ۱۹ تیر در بانک های کشور اجرایی خواهد شد. شورای پول و اعتبار در نشست ۸ تیر مصوب کرد نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین می‌شود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک های کشور اجرای این مصوبه از ۱۶ تیر برای بانک های کشور الزامی شده است که با توجه به تعطیلات عید فطر از شنبه، ۱۹ تیر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی حداکثر به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات کشاورزی به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.