در صد و پنجمین کنفرانس بین المللی کار بر ضرورت تامین امنیت شغلی، تحقق کار شایسته و توزیع عادلانه درآمدها تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا عباسی، نماینده کارگران در اجلاس ۲۰۱۶ سازمان جهانی کار، رونق اقتصاد را موجب اشتغال و افزایش سطح معیشت مردم و ارتقای حقوق بنیادین کار دانست و گفت: وظیفه سازمانILO، دولتها و شرکای اجتماعی این است که تحولات کار را در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی به گونه‌ای هدایت کنند که تعادل بر توزیع درآمدها به وجود آید و حمایت های اجتماعی همه جانبه گسترش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حقوق بشر به شدت تهدید شده، رکود اقتصاد گسترش یافته و اشتغال موجود هم از بین رفته است به نحوی که حیات انسان ها حتی برای معاش یک دلار در روز هم در مخاطره است از این رو درصدد هستیم که در فضای موجود، موازین کار شایسته، آینده کار و ساماندهی توصیه‌نامه‌های مربوط به پناهجویان جنگ و دیگر مواردی که جزو پایه‌های حمایت اجتماعی تلقی می شود را ساماندهی کنیم.

عباسی با بیان اینکه کارگران تنها از طریق ارتقای سطح آموزش‌های مهارتی می‌توانند جایگاه اشتغال خود را به ویژه در مشاغل شناور جهانی حفظ کنند، اظهار کرد: اگرچه خلاقیت و نوآوری کارآفرینان به ویژه در جهان سوم باعثابداعاتی می‌شود و همچون سنگری در مقابل هجوم مفهوم سرمایه داری در صیانت از کارگران عمل می‌‌کند اما سازمان جهانی کار باید ترتیبی اتخاذ کند که گذشته از ارتقای آموزش های فنی به نمایندگان کارگری، بستری برای سیاستگذاری آموزش‌های مهارتی در تمام حوزه‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی در سطح جهان ایجاد کند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایرانکه همراه با هیات اعزامی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولتی کشورمان به منظور شرکت در صد و پنجمین اجلاس سازمان جهانی کار به ژنو سفر کرده است، بخش اعظمی از مهاجرت‌های ناشی از اشتغال را اجتناب ناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: با اتکا به مهارت آموزی می‌توان مخاطرات ناشی از مهاجرت های تحقیرآمیزکاررا کاهش داد و ارزش کارآفرینی مورد حمایت دولت ها را با ارائه خدمات فنیILO، پررنگ‌تر کرد.

این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه حقوق کار با چالش‌های جدی مواجه است، گفت: نزاع سرمایه و کار که بحثی ریشه دار و قدیمی است همچنان در بسیاری از کشورها که در صلح نسبی به سر می برند وجود دارد. هم اکنون در سطح جهان حمایت های اجتماعی، گفت و گوهای اجتماعی و اشتغال به دلیل بحران های اقتصادی ناشی از آشوب‌های سیاسی، روند مطلوبی ندارند، بنابراین اگر می‌خواهیم کار شایسته را در زنجیره جهانی به کل جهان تسری دهیم بهتر این است که ابتدا صلح را گسترش داده و از این طریق با ایجاد ثبات نسبی و امنیت در جوامع به کاهش رکود اقتصادی کمک کنیم.

عباسی با اشاره به چشم انداز ۲۰۳۰ تصریح کرد: این چشم اندازاگرچهبا پارامترهایی که حقوق بنیادین کار و ریشه کنی فقر و تنگدستی را با رشد ۷ درصدی اقتصاد توام می کند و کار شایسته واقعی را در سطح جهان احیا می‌کند و از این منظر قابل تحسین است ولی تحقق آن به شدت سخت و دشوار است.

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ادامه داد: برای کمک به توسعه پایدار با نگرش زیست محیطی، به اقتصادی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع در سطح جهان نیاز داریم؛ اقتصادی که رشد آن خواهد توانست اشتغال و کار شایسته را برای همه انسانها در اقصی نقاط جهان برقرار کند.

به اعتقاد وی بسیاری از کارگران به دلیل حصرهای سیاسی و رکود اقتصادی ناشی از آن بیکار شده و معیشت شان به خطر افتاده است، لذا برای ایجاد اقتصادی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع لازم است که حقوق ملت ها در محدوده سرزمینی‌شان مورد تعارض قرار نگیرد.