قاجاری: اجرای قرنطینه صحیح و کامل و رعایت اصول بهداشتی در مزارع پرورش میگو راهکار مقابله با بیماری لکه سفید میگو است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، امرالله قاجاری طی بازدید از سایت پرورش میگوی بویرات در شهرستان دیلم از توابع استان بوشهر، هوشیاری و سرعت عمل ارگان های مرتبط مانند دامپزشکی و شیلات و نیز اتحادیه ها را در مقابله با این بیماری خواستار شد و نسبت به بهبود شرایط پرورش و غذادهی و نیز ثبت روزانه فاکتورهای موثر در محیط پرورش میگو تاکید کرد. وی با عنوان منابع ایجاد بیماری و خطرهای احتمالی به از بین بردن ناقلین بیماری و مدیریت صحیح در مزرعه اشاره کرد و عنوان داشت که در صورت تلاش پیگیر و مستمر همه عوامل مرتبط می توان به ادامه تولید در یک سایت درگیر بیماری امیدوار بود.