به دلیل پراکندگی زمین های کشاورزی، به بهره برداران یارانه برداشت و حمل و نقل تعلق می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن بهنیا در جلسه ستاد توسعه کشت کلزار با اشاره به اینکه یکی از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی افزایش سطح زیر کشت کلزا و افزایش روغن است، گفت: از این رو برنامه های سال آینده وزارت خانه برای توسعه کشت کلزا ، اختصاص ۷ تا ۸ درصد کشت کلزا برای هر میزان سطح زیر کشت گندم و جو می باشد. وی با اشاره به اینکه در این راستا بسته های حمایتی پیش بینی شده است، ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته، ریزش و عدم خرید تضمینی از مشکلات اساسی کلزا از گذشته تاکنون عنوان گردیده است. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر رشد قیمت خرید تضمینی کلزا بیشتر از گندم است (افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد و گندم ۱۰ درصد است). بهنیا تصریح کرد: در جهت توسعه کشت کلزا دولت ۵۰ درصد وام بلاعوض و تسهیلات بانکی با سود ۱۲ درصد برای بهره برداران در نظرگرفته است. وی با اشاره به اینکه برای سال آینده پیش بینی های خوبی شده است، گفت: به دلیل پراکندگی زمین های کشاورزی، به بهره برداران یارانه برداشت و حمل و نقل تعلق می گیرد، ضمن اینکه یارانه جا به جایی کمباین نیز پیش بینی گردیده است. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی های انجام شده باید تا آخر مرداد ماه تمامی بسترها برای کشت کلزا به میزان مشخص شده انجام شود. بهنیا با بیان اینکه هر شهرستان هفت درصد برش کلزا دارد، به برنامه های کشت کلزا در سال زراعی ۹۶- ۹۵ اشاره کرد و گفت: ۴۵۰ هکتار اسلامشهر، ۳۵ هکتار قدس، ۱۷ هکتار بهارستان، ۲۵ هکتار ملارد، شهریاز ۱۴۵ هکتار و ... برنامه های تعیین شده برای کشت کلزا است.