وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون کمینه سرمایه بانک ها معادل ۱۰۰میلیون دلار است، در حالی که در دوران پساتحریم باید به معادل یک میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس آخوندی روز یکشنبه در مراسم رونمایی از اوراق رهنی مسکن در بازار سرمایه افزود: در دوران پسا تحریم و لغو تحریم ها باید سرمایه بانک ها افزایش یابد تا بتوانیم در حوزه های اقتصادی و بخش مسکن به رونق پایدار برسیم. وی اظهار داشت: ما در کشورمان از نهادهای مالی زیادی استفاده نمی کنیم، در حالی که باید از نهادهای مالی در انجام پروژه های مختلف با تشکیل صندوق های پس انداز بهره مند شویم.