معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به آمار منتشر شده از سوی سایت نظام رتبه بندی سایماگو، از ارتقای رتبه ایران در تولیدات علمی حوزه مهندسی دریا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی درباره این ارتقای رتبه گفت: بر اساس آمار منتشر شده نظام رتبه بندی سایماگو، ایران در سال ۲۰۱۵ بالاتر از کشورهای استرالیا، آلمان ایتالیا و فرانسه در رتبه نهم تولیدات علمی رشته مهندسی دریا قرار گرفت.

ستاری در ادامه گفت: کشور ایران با انتشار ۳۴۲ مقاله در حوزه مهندسی دریا و رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۴ جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۴ با ۲۸۹ مقاله در رتبه ۱۱ و پایین تر از کشورهای فرانسه و آلمان قرار داشت.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین اظهار امیدواری کرد که این رشد علمی بتواند منجر به توسعه فناوری‌ها و صنعت دریایی کشور شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به آمار منتشر شده از سوی سایت نظام رتبه بندی سایماگو، از ارتقای رتبه ایران در تولیدات علمی حوزه مهندسی دریا خبر داد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی درباره این ارتقای رتبه گفت: بر اساس آمار منتشر شده نظام رتبه بندی سایماگو، ایران در سال ۲۰۱۵ بالاتر از کشورهای استرالیا، آلمان ایتالیا و فرانسه در رتبه نهم تولیدات علمی رشته مهندسی دریا قرار گرفت.

ستاری در ادامه گفت: کشور ایران با انتشار ۳۴۲ مقاله در حوزه مهندسی دریا و رشد ۱۸ درصدص نسبت به سال ۲۰۱۴ جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۴ با ۲۸۹ مقاله در رتبه ۱۱ و پایین تر از کشورهای فرانسه و آلمان قرار داشت.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین اظهار امیدواری کرد که این رشد علمی بتواند منجر به توسعه فناوری‌ها و صنعت دریایی کشور شود.