قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ٢۴ ژوئن(چهارم تیر) با ٧٩ سنت افزایش به ۴۶ دلار و ٣١ سنت برای هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، قیمت نفت خام ایران در بازارهای جهانی همگام با سایر انواع نفت خام صادراتی، در محدوده کانال ۴۰ دلاری در نوسان است و بر این اساس، رشد یا کاهش اندکی را تجربه می کند. اداره کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت گزارش داد میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از آغاز سال ۲۰۱۶ تا ٢۴ ژوئن بشکه ای ٣۶ دلار و۴٣ سنت بوده است. قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در هفته مورد بررسی با ٧۶ سنت افزایش به ۴۴ دلار و ٣٠ سنت برای هر بشکه رسید. این در حالی است که میانگین قیمت نفت سنگین ایران در سال ۲۰۱۶ بشکه ای ٣۴ دلار و پنج سنت بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ۴۵ دلار و ٩۵ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، ٨۶ سنت افزایش داشت. قیمت نفت خام شاخص برنت با ٩٢ سنت افزایش به بشکه ای ۴٨ دلار و ٣٨ سنت و نرخ هر بشکه نفت خام دبلیو.تی.ای آمریکا در هفته مورد بررسی با ۶٢ سنت افزایش، ۴٨ دلار و ۵٣ سنت برای هر بشکه رسید. ایران در پایان خردادماه روزانه به طور میانگین دو میلیون و یکصد هزار بشکه نفت خام صادر کرد که مقصد ۶۰۰ هزار بشکه اروپا بود. بخش عمده نفت خام صادراتی ایران به مقصد کشورهایی آسیایی بارگیری می شود.