شرکت بیمه ملت جایزه پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در مراسم اختتامیه این دوره از جایزه مدیریت سلامت که با حضور مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی در ۳۱ خرداد ماه در سالن تلاش وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برگزار شد، از سازمان های برتر در فرایند ارزیابی تقدیر شد. بر اساس این گزارش، ۱۱ سازمان در بخش پولی، بانکی و بیمه ای موفق به دریافت جایزه شدند که در این میان شرکت بیمه ملت نیز به عنوان یکی از سازمان برتر در این بخش، موفق به دریافت جایزه شد. گفتنی است جایزه مدیریت سلامت اداری با هدف شناسایی، بهبود و تقدیر از سازمان های موفق در حوزه سیستم ها و روش های مدیریتی منتج به ارتقای سلامت اداری، طراحی شده است و با استفاده از مدل های روز سنجش مدیریت و سامانه های هوشمند سنجش عملکرد، رسالت خود را ارزیابی سالانه و مستمر زیرساخت های ارتقاء سلامت اداری و از بین برنده فرصت های بروز مفاسد اقتصادی سازمان ها تعریف نموده است. همچنین سازمان اجرایی جایزه خود را موظف به تقدیر از سازمان های برگزیده و عارضه یابی سازمان های متقاضی این نظام ارزیابی می داند. دستیابی به این مهم ضمن ایجاد انگیزه های سازمانی، جامعه را نسبت به مساله مبارزه با مفاسد اداری حساس می نماید. همچنین تشکیل شبکه ای از سازمان های موفق، خبرگان، مروجان و مشاوران ارتقای سلامت اداری نیز از ماموریت های کلیدی این جایزه است.