حجت الله مهدیان پس از انتصاب محمدعلی سهمانی به عنوان مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران به سمت سرپرستی بانک توسعه تعاون انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت الله مهدیان عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون دارای  سالها تجربه در سیستم بانکی کشور می باشد و قبل از ورود به بانک توسعه تعاون درسمت  مدیریت امورمالی بانک مسکن  خدمت رسانی می نمود و در حال حاضر به عنوان سرپرست بانک توسعه تعاون انتخاب شد.