رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از افزایش ۷۰ درصدی فروش واکسن های طیور این موسسه در دو سال گذشته خبر داد و گفت: این در حالی به دست آمد که بیشترین حجم بازار طیور کشور در دست واکسن های وارداتی است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل ازروابط عمومی موسسه رازی، حمید کهرام اظهار داشت: بخش عمده ای از بازار واکسن های طیور کشور در اختیار واکسن های وارداتی است اما در دو سال گذشته با متمرکز شدن بر وضعیت بازار این واکسن ها تلاش کردیم تولیدات داخلی نسبت به گذشته، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.

وی گفت: براین اساس، به دنبال اجرای سیاست های تدوین شده در شورای بازار موسسه رازی، فروش واکسن های طیور در دو سال گذشته افزایش داشت و به حدود ۷۰ درصد رسید.

کهرام یادآور شد: فروش این واکسن ها در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۳۰ و ۴۰ درصد در مقایسه با سال پیش از آن افزایش داشته است.

رئیس موسسه رازی با بیان اینکه این درآمد از فروش آزاد واکسن های طیور اعم از روغنی و غیر روغنی به دست آمد، گفت: واکسن های روغنی حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد فروش واکسن های طیور موسسه را در برمی گیرد که به طور عمده در شعبه مرند این موسسه تولید می شود.

وی افزود: فروش واکسن های روغنی طیور در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۴۵ درصد رشد داشت.

کهرام واکسن روغنی موسسه رازی را از بهترین واکسن های این موسسه خواند که با نمونه های وارداتی کاملا قابل مقایسه است و افزود: طبق برآوردها سالانه حدود یک میلیارد دز واکسن روغنی در کشور مصرف می شود که بخشی از آن را موسسه رازی تولید می کند.

رئیس موسسه رازی ارتقای کیفی تولیدات را از اهداف مهم موسسه برشمرد و گفت: ارتقای واکسن روغنی دوگانه از نیم سی سی به دو دهم سی سی، تولید واکسن مهم گامبورو و تولید و عرضه واکسن های جدید نیوکاسل کلون و نیوکاسل مقاوم به گرما نمونه هایی از تلاش این موسسه برای تولید واکسن های طیور مورد نیاز کشور، تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به واکسن های وارداتی است.