مدیرعامل بانک مسکن از مراجعه روزانه ۲۱۰ نفر برای دریافت تسهیلات مسکن به این بانک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدهاشم بت شکن گفت: از پارسال روزانه ۱۶۰ نفر برای دریافت تسهیلات مراجعه می کردند که در حال حاضر به ۲۱۰ تا ۲۲۰ نفر در روز افزایش پیدا کرده است. مدیرعامل بانک مسکن گفت: معاملات مسکن از فروردین و اردیبهشت حرکت خوبی را آغاز کرده و تسهیلات ساخت مسکن در دی ۹۴ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است و به نظر می رسد حرکت خروج از رکود بخش مسکن اغاز شده است. وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای استفاده از تسهیلات خرید و ساخت افزایش پیدا می کند، گفت: صندوق های پس انداز مبتنی بر رژیم پس اندازی هستند و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده است، علاقه مندی هم برای سپرده گذاری در بانک مسکن افزایش پیدا می کند. *افزایش استقبال برای سپرده گذاری بت شکن تصریح کرد : در طول یک سال در صندوق پس انداز یکم حدود ۴۵ هزار نفر ثبت نام و هزار میلیارد تومان سپرده در بانک مسکن سپرده گذاری کردند و از خرداد امسال نیز به تدریج کسانی که سپرده گذاری کردند به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند و روند خوبی را در استفاده از تسهیلات شاهد هستیم. وی با بیان اینکه برای تسهیلات با هجوم یکباره مواجه نیستیم، ادامه داد: افراد به تدریج مراجعه می کنند و روند منطقی برای استفاده از تسهیلات جدید وجود دارد و خانه اولی ها نخستین بار از این تسهیلات بانک مسکن برای خرید استفاده می کنند. بت شکن تاکید کرد: با توجه به اینکه از اواخر اسفند تسهیلات برای هر یک پلاک برای زوجین به ۱۶۰ میلیون افزایش پیدا کرده و میزان استقبال برای سپرده گذاری و بهره گیری از تسهیلات زیاد شده است.