حمایت از دامداری های سنتی و نیمه صنعتی، ایجاد صنایع تبدیلی و… اقداماتی است که در راستای توسعه کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و دامی و تحقق اقتصاد مقاومتی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، عزت الله خانمحمدی در رابطه با توسعه محصولات و تولیدات کشاورزی و نقش آن در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: در راستای تقویت و توانمندسازی تولیدات تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات باغی، دامی و واحدهای صنایع دستی و کوچک روستایی، تلاش بر این است تا با معرفی ظرفیت ها و قابلیت های شهرستان، تمام دستگاه های مسئول کشوری در جریان فعالیت های آن ها در عرصه کشاورزی قرار گیرند تا بر این اساس اقداماتی که برای اجرای برخی از پروژه های توسعه کشاورزی و تولیدی شهرستان ضرورت دارد، انجام شود. وی افزود: از جمله اقدامات و طرح های مورد نظر در حوزه تولیدات کشاورزی افزایش روند اجرای طرح آبیاری تحت فشار باغ های روستاییان، توجه و حمایت از دامداری های سنتی و نیمه صنعتی و تلاش برای ایجاد صنایع تبدیلی در خارج از حوزه آبریز سد لتیان از اولویت های شهرستان در راستای توسعه و ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و صنایع دستی و کوچک است. فرماندار شمیرانات تصریح کرد: بر اساس گفت و گوهای انجام شده با تشکل های صنفی، کشاورزی، تولیدی و صندوق توسعه کشاورزی شهرستان و با توجه به اقتصادی بودن تولیدات برای رعایت صرفه و صلاح روستاییان و کشاورزان، آمادگی بسترسازی برای صادرات محصولاتی که از نظر کیفی، استانداردها شرایط لازم صادرات دارند، را داریم.