معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از موجودی مناسب ذخایر شکر کشور خبر داد و گفت: هیچگونه محدودیت و مشکلی در زمینه تامین شکر مورد نیاز صنف و صنعت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن عباسی معروفان با انتقاد از انتشار شایعاتی در مورد کمبود و نایاب شدن شکر در کشور تاکید کرد: همانطورکه قبلا و بارها اعلام کرده ایم، موجودی شکر کشور مطلوب است و مشکلی بابت تنظیم بازار و تامین مواد اولیه کارخانجات و صنف و صنعت نداریم. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: شرکت های تولیدی صنف و صنعت که ماده اولیه آنها شکر است، می توانند با مراجعه به این شرکت، نسبت به تامین و خرید میزان شکر مورد نیاز بر اساس پروانه ساخت واحد خود اقدام کنند. عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران، همچنین از عرضه شکر به صورت مستمر در بورس کالا خبر داد و افزود: این شرکت بخشی از موجودی شکر خود را در بورس کالا جهت تنظیم بازرار عرضه میکند و لذا شرکت های تولیدی صنف و صنعت می توانند نسبت به خرید شکر از بورس کالا نیز اقدام کنند. عباسی معروفان، شایعات مربوط به کمبود شکر در کشور را بی اساس خواند و تصریح کرد: به هر میزان شکر که مورد نیاز صنف و صنعت باشد توسط این شرکت تامین خواهد شد؛ اما ملاک فروش و تخصیص شکر به کارخانجات، ظرفیت تولید آنها بر اساس پروانه ساخت واحدهای تولیدی می باشد. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان تاکید کرد: صراحتاَ اعلام می کنیم که هیچگونه کمبودی در زمینه شکر در کشور وجود نداشته و شرکت بازرگانی دولتی ایران به اندازه کافی از ذخایر شکر برخودار است