فاز اول طرح مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، این طرح کلان، بخشی از طرح کلان ملی ذخایر ژنتیکی گیاهی، دام و آبزیان کشور از مصوبات شورای‌عالی تحقیقات و فناوری(عتف) است که اجرای آن به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور واگذار شده است. این طرح در قالب ۷ پروژه ملی تحقیقاتی زیر در سطح کشور با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط اجرا خواهد شد. تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه‌های جانوری آبزیان
ارزیابی و اولویت‌بندی ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور از جنبه‌های حفاظت و بهره‌برداری احصای بانک ژنی آبزیان موجود در کشور و بررسی وضعیت ساختاری، پرسنلی، امکانات و تجهیزات آنها شناسایی و آمایش اکوسیستم‌های آبی، زیستگاه‌ها و مراکز ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور و طبقه‌بندی استاندارد آنها مطالعه چگونگی و ایجاد پایگاه داده‌ها و اطلاعات مرتبط با ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور شناسایی تنوع، پراکنش و آمایش گونه های بوم زاد و غیر بوم زاد ذخایر ژنتیکی تهیه بانک اطلاعات جامع گونه‌های گیاهان آبزی کشور