مرحله نخست طرح جامع مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، این طرح بخشی از طرح ملی ذخایر ژنتیکی گیاهی، دام و آبزیان کشور از مصوبات شورای‌عالی تحقیقات و فناوری (عتف) است که اجرای آن به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور واگذار شده است. این طرح در قالب هفت پروژه ملی تحقیقاتی تعریف شده است که در مرحله نخست تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه‌های جانوری آبزیان صورت می گیرد. ارزیابی و اولویت‌بندی ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور از جنبه‌های حفاظت و بهره‌برداری، احصای بانک ژنی آبزیان موجود در کشور و بررسی وضعیت ساختاری، پرسنلی، امکانات و تجهیزات آنها و شناسایی و آمایش اکوسیستم‌های آبی، زیستگاه‌ها و مرکزهای ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور و طبقه‌بندی استاندارد آنها در مرحله های بعدی قرار دارد. همچنین مطالعه چگونگی و ایجاد پایگاه داده‌ها و اطلاعات مرتبط با ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور، شناسایی تنوع، پراکنش و آمایش گونه های بوم زاد و غیربوم زاد ذخایر ژنتیکی و تهیه بانک اطلاعات جامع گونه‌های گیاهان آبزی کشور با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط اجرا می شود. آبزیان به جانورانی اطلاق می شود که زندگی وابسته به آب دارند و در اقیانوس ها، دریاها و رودخانه ها و... ساکنند و قادر به زندگی در خشکی نیستند. آبزیان از نظر نوع زیست، به دو صورت ماهیان سردآبی و ماهیان گرم آبی وجود دارند. همچنین بر پایه یک دسته بندی دیگر،‌ آبزیان به سه گروه ماهیان استخوانی، ماهیان غضروفی و ماهیان بدون آرواره تقسیم می شوند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و نیز به دلیل برخورداری از پنج هزار کیلومتر مرز دریایی در جنوب و دو هزار کیلومتر در شمال و رودخانه های جاری در سطح کشور، می توان گفت کشور ما از نظر تنوع گونه های مختلف آبزیان در جایگاه ویژه ای قرار دارد. براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رشد سالیانه آبزی پروری در ایران ۲۵ تا ۳۰ درصد است و از نظر نرخ رشد در جایگاه دوم جهانی قرار دارد. ۲۲ گونه بومی منحصر به فرد در آب های داخلی کشور ما زیست می کنند که عبارتند از: ۱۰ گونه از خانواده ماهی کپور، ۶ گونه از سگ ماهیان جویباری، یک گونه از لوچ ماهیان یا رفتگر ماهیان خاردار، چهار گونه از کپور دندانه دار و یک گونه از گربه ماهیان.