کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت هنوز تفاوت عمده ای بین نرخ فیزیکی پوند ونرخ حواله آن وجود دارد.

فرهاد قاره مدیر عامل صرافی المپیک در گفت وگو با علی جواهرچی خبرنگار خبرگزاری موج با بیان این مطلب عنوان کرد:نرخ حواله پوند حدود ۴۷۰۰ بوده که هنوز با برابری ۱٫۳۳ دلار نرخ فیزیکی آن تفاوت زیادی داردواین موضوع ناشی از همکارینکردن بانک های اصلی دوبی با صرافی های تهران است. وی ادامه داد: بانک دوبی به دلیل اینکه هنوز در انتظار بهبود نرخ برابری پوند است این ارز مهم را با برابری بالاتر حواله می کند که تا نهایت ۲ هفته آینده این موضوع حل می شود. فرهاد قاره افزود:نمی توان از بازار لندن که نرخ واقعی پوند را در اختیار بازار قرار می دهد به اندازه مورد نیاز این ارز را تامین کرد چرا که طبق قوانین بانک مرکزی انگلیس این موضوع پولشویی محسوب می شود به فرض یک نفر نمی تواند ۲۰ هزار پوند با خود به ایران بیاورد. فرهاد قاره خاطرنشان کرد:نرخ دلار در بازار کمی رشد داشته وهیجان اونس جهانی طلا فروکش کرده است.