سود سهامداران شرکت سرمایه گذاری توس گستر مربوط به سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه ١٣٩۴ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت می گردد.

به گزارش خبرگزاری موج، روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت سرمایه گذاری توس گستر سود سهام سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه ١٣٩۴از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه پنجم تیر ماه سالجاری شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حساب های خود انتقال دهند. بر اساس این گزارش پرداخت سود طرح مذکور صرفاً توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن:  ٨٧١۴۵٧۴ -٠۵١٣  تماس بگیرند. شایان ذکر است بانک صادرات ایران با ٢۵٧۶ شعبه در سراسر کشور، ۴۴٩هزار و٣٠٠دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، بیش از نیم میلیون مشتری اینترنتی و ارائه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد. گفتنی است بخش عظیمی از شرکت های فعال در بورس سود سهام قابل پرداخت به سهامداران خود را به دلیل قابلیت و ظرفیت های الکترونیکی مطلوب و متنوع خدمات بانک صادرات ایران از طریق این بانک پرداخت می نمایند.