مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن، صدور مجوز انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه را گشایشی قابل اعتنا در تجهیز منابع مالی حوزه مسکن دانست.

به گزارش خبرگزاری موج، سید محسن فاضلیان گفت: بهبود ساختار ترازنامه مالی، تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، اصلاح ساختارهای مالی بنگاه های دارای وام های رهنی به ویژه بانک‌ها و شرکت های لیزینگ، توسعه ابزارهای جدید در بازار سرمایه و همچنین عمق بخشی به این بازار از جمله مزیت‌های این اوراق رهنی خواهد بود. وی دیگر مزیت بهره گیری از اوراق رهنی در بازار سرمایه را افـزایش ثـروت سـهامداران ذکر کرد و افزود: انتـشار ایـن گونـه اوراق، سـبب افـزایش ارزش افـزوده سهامداران می‌شود؛ چرا که وجوه حاصله به‌طور عمده صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی بـا خالص ارزش فعلی مثبت می‌شود. فاضلیان در عین حال ساختار این اوراق را بسیار ساده دانست و گفت: به لحاظ شکلی، قیمت اسمی هر فقره اوراق بهادار رهنی ۱۰۰ هزار تومان است که با نرخ ۱۸ و نیم درصد تعیین شده و سود این اوراق هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار آن پرداخت می‌شود. مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن ادامه داد: ارکان این اوراق به ترتیب شامل بانک مسکن به عنوان بانی و ضامن این اوراق ، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به عنوان متعهد پذیره نویسی و بازارگردان، شرکت کارگزاری بانک مسکن به عنوان عامل فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت سود این اوراق هستند. وی سپس با اشاره به فرآیند انتشار اوراق رهنی اظهار داشت: در این فرآیند پس از اینکه خریداران دارایی‌های حقیقی از موسسات مالی تسهیلات دریافت کردند، موسسات مالی تسهیلات رهنی را به ناشر(SPV) می‌فروشند و ناشر وجوه لازم برای خرید تسهیلات رهنی را از محل انتشار اوراق رهنی تامین می‌کند. به تازگی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انتشار مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی را به عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه صادر کرد. بر مبنای تعریف سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که ناشر به منظور خرید مطالبات رهنی منتشر می کند.