خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی به ۱۷۲ هزار تن رسید. ۳۱ مرکز، عملیات تحویل گندم کشاورزان این استان را انجام می دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ گفت: خرید تضمینی گندم در استان خراسان رضوی که از حدود ۲۰ روز پیش در این استان شروع شده، هم اکنون به بیش از ۱۷۲ هزار تن رسیده است. ایرج حسن پور افزود: خرید تضمینی گندم اخیرا در نیشابور هم آغاز شده و مراکز خرید مستقردر این شهرستان آمادگی کامل برای تحویل و خریداری گندم کشاورزان این منطقه را دارند. حسن پور ارزش ریالی گندم های خریداری شده در خراسان رضوی را بیش از ۲۲۰۷ میلیارد ریال اعلام کرد. وی تصریح کرد: ۳۱ مرکز خرید مستقر شده در استان گندم های کشاورزان را در قالب بیش از ۱۸ هزار محموله خریداری کرده اند. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵، گفت: در پایان فصل سال گذشته، ۴۷۱ هزار تن گندم در استان خریداری شد.