فطانت از شکل‌گیری نهمین نهاد مالی بازار سرمایه خبر داد و گفت: مؤسسه‌های اعتباری به عنوان یکی از نهادهای تحت نظارت سازمان بورس از امروز براساس دستورالعمل فعالیت‌ خود می‌توانند در بازار سرمایه ایران فعالیت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد فطانت رئیس سازمان بورس اوراق بهادار امروز در جمع خبرنگاران گفت: مؤسسات اعتباری با عنوان نهمین نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس می‌تواند از امروز براساس مقررات و دستورالعمل اجرایی خود در بازار سرمایه ایران فعالیت کند. وی افزود: ریسک و وضعیت مالی اوراق بهادار منتشر شده در بازار سرمایه ایران همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار بوده که با فعالیت موسسات رتبه‌بندی این نیاز برای همه ذینفعان بازار سرمایه برطرف خواهد شد. فطانت با دعوت از همه مؤسسات رتبه‌بندی داخلی و خارجی برای دریافت مجوز از سازمان بورس، گفت: حداقل سرمایه برای تأسیس نهادهای مالی رتبه‌بندی ۵ میلیارد تومان است.